کاملترین لیست اتاق فرارهای ورامین

ورامین یکی از شهرستان های بزرگ در مجاورت تهران است که این شهرستان پتانسیل های بسیار زیادی دارد. به دلیل نزدیکی این شهرستان به شهر تهران مسیر انتقال مجموعه های اسکیپ روم به این شهر بسیار ساده به نظر میرسد.

ولی متاسفانه فقط یک اتاق فرار در این شهر وجود دارد و ما در کج بریم این اتاق را به شما معرفی میکنیم و امیدواریم تا اتاق فرارهای بیشتری در ورامین شروع به فعالیت کنند.

مجموعه اتاق فرار کسپر اسکیپ

مجموعه کسپر اسکیپ تنها مجموعه اتاق فرار در شهر قزوین است و فقط یک بازی اتاق فرار در این شهر راه اندازی کرده است.

معرفی کسپر اسکیپ ورامین

معرفی اتاق فرار معمای تاریکی

  • ژانر ترسناک
  • مدت زمان بازی 75 دقیقه
  • تیم های 4 تا 8 نفره
  • درصد سختی 80 درصد است.

سناریو اتاق فرار معمای تاریکی ورامین

درسته ! این اتفاقات توی ذهن تو میافته، اما چه دلیلی وجود داره که واقعی بودنش رو انکار کنی؟
ترس رو انکار نه، بلکه اقرار کن

این بازی در منطقه پاکدشت، شهر ورامین قرار دارد.

آدرس اتاق فرار معمای تاریکی ورامین: ورامین,پاکدشت دوراهی یبر نبش کوچه محمدی ۶.۷

فیلتر ها

اتاق فرار های ورامین

فهرست